VŠEOBECNÉ PODMIENKY

 1. Užívateľ sa nesmie správať v rozpore so všeobecne záväznými právnymi predpismi Slovenskej republiky. Užívateľ berie na vedomie, že nesmie žiadnym spôsobom propagovať či už otvorene alebo skrytou formou: násilie a podnecovať k nenávisti na základe pohlavia, rasy, farby pleti, jazyka, náboženstva a viery, príslušnosti k národnosti alebo etnickej skupine, zbrane a strelivo, propagovať vojnu, alkohol, fajčenie, užívanie omamných látok, liekov, jedov a prekurzorov, príspevky s erotickým obsahom, pornografické príspevky (vrátane detskej pornografie) ohrozovať psychický, fyzický a morálny vývin maloletých, ako aj narúšať ich emocionálny stav a ich duševné zdravie.
 2. Prevádzkovateľ má právo zasiahnuť do profilu užívateľa, ak tento porušuje tieto všeobecné pravidlá a podmienky, resp. dobré mravy. Ak prevádzkovateľ zistí, že užívateľ umiestnil na portál videá, obrázky alebo fotografie ktoré porušujú zákony Slovenskej republiky, vyhradzuje si právo takéto videá (fotografie) okamžite, po zistení ich umiestnenia z VIRALNE.sk odstrániť.
 3. Užívatelia sú si vedomí svojej trestno-právnej zodpovednosti za údaje, komentáre, príspevky, obsah správ, informácie a videá (fotografie), ktoré zverejnili.
 4. Užívateľ nesmie pridávať rovnaké príspevky, aké už pridal. Ak sa takáto skutočnosť zistí, duplicitné príspevky budú vymazané. Užívateľ sa zaväzuje, že nebude žiadnym spôsobom poškodzovať prevádzkovateľa a jeho dobré meno.
 5. Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo zmazať akýkoľvek obrázok a video, v ktorom budú počas prehrávania nápisy alebo iné formy propagandy (reklamy a iné..)
 6. Video, ktoré bude v zlej kvalite (rozštvorčekované, kockaté, zlé viditeľné, nepozerateľné) bude z VIRALNE.sk odstránené bez upozornenia užívateľa.
 7. Prevádzkovateľ VIRALNE.sk nie je zodpovedný za obsah zobrazený vo videách alebo príspevkoch. Za ten je v prvom rade zodpovedný užívateľ, ktorý video/príspevok pridal.
 8. Užívateľ nesmie poskytovať svoje prihlasovacie údaje (meno a heslo) iným osobám, je zodpovedný za akcie vykonané z jeho účtu.
 9. Užívateľ nesmie zneužívať chyby na stránkach a je povinný ich nahlásiť.
 10. Užívateľ nesmie narušovať chod webstránok.
 11. Užívateľ nesmie svojimi príspevkami propagovať detskú pornografiu – vtipy na tému sexu s maloletými (t. j. obsah týkajúci sa detí pod zákonom alebo pedomedvedíkov), odkazovanie na stránky s detskou pornografiou, fantazijné scenáre alebo scenáre s hraním rol znázorňujúce pedofíliu.
 12. Je zakázané pridávať do profilu a na server obsah, ktorý je v rozpore s dobrými mravmi a zákonmi SR (napr. fotografie detskej pornografie, zoofílie, nekrofílie, fotografie podnecujúce k národnostnej, rasovej a etnickej nenávisti, propagujúce násilie, rasizmus, fašizmus, alebo iné hnutia a ideológie smerujúce k potlačeniu práv a slobôd občanova pod.). Užívatelia sú si vedomí svojej trestno-právnej zodpovednosti v zmysle zákona č. 140/1961 Zb. (trestný zákon) za uvedené konanie.
 13. Vykonaním registrácie prejavuje užívateľ súhlas s horeuvedenými pravidlami portálu a zaväzuje sa ich v plnom rozsahu dodržiavať.

PODMIENKY POUŽÍVANIA WEBOVEJ STRÁNKY, AUTORSKÉ PRÁVA A LICENCIE

 1. Obsah webovej stránky je tvorený príspevkami používateľov webovej stránky.
 2. Prevádzkovateľ webovej stránky nezodpovedá za obsah pridaný používateľmi na server webovej stránky.
 3. Za pridaný obsah (videá, obrázky, text) je zodpovedný registrovaný používateľ, ktorý obsah na server pridal.
 4. Registrovaný používateľ je vlastníkom alebo držiteľom autorských, alebo iných licenčných práv k obsahu, ktorý na server nahral.
 5. Ak registrovaný používateľ nahrá obsah na server, udeľuje prevádzkovateľovi bezplatnú neexkluzívnu licenciu a súhlas na jeho ďalšie spracovanie, upravenie a zverejnenie.
 6. Prevádzkovateľ sa zaväzuje odstrániť obsah, ktorý pridal registrovaný používateľ, ak nepreukáže, že je držiteľom autorských práv tohto obsahu. (Pokiaľ ste držiteľom obsahu, ku ktorému vlastníte autorské práva a ten bol pridaný na server bez vášho súhlasu, kontaktujte nás. K odstráneniu obsahu je potrebné preukázať autorské práva, a to písomne, na nižšie uvedenej emailovej adrese brutality@brutality.sk).
 7. Prevádzkovateľ nenesie žiadnu zodpovednosť za psychickú ujmu, alebo inú ujmu spôsobenú používaním serveru.
 8. Je zakázané pridávať akékoľvek obrázky obsahujúce spamy alebo cudziu vodotlač.
 9. Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo zmazať akýkoľvek obsah s reklamným charakterom.
 10. Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo bez varovania odstrániť akýkoľvek komentár registrovaného člena.
 11. Prevádzkovateľ nie je povinný zálohovať dáta, ktoré používateľ umiestňuje na server. Prevádzkovateľ nezodpovedá za zničenie, stratu alebo odstránenie dát, ktoré používateľ ukladá na server.


OR


Note: Your password will be generated automatically and sent to your email address.

Forgot Your Password?

Enter your email address and we'll send you a link you can use to pick a new password.

Prihlásenie

PRIHLÁS SA RÝCHLO CEZ FACEBOOK A PRIDAJ SVOJ ČLÁNOK!

reset hesla

Zabudnuté heslo? Žiaden problém!

späť
Prihlásenie